Hier staan wij voor
Steun ons Initiatief!

Onze Missie

De kracht van Limburg is het versterken van de Limburgse vitaliteit op economisch, cultureel, sportief en sociaal-maatschappelijk vlak. Door nieuwe verbindingen te creëren binnen onze samenleving.

onze strategie

Het creëren en aanbieden van ideeën waardoor verenigingen, afdelingen, branches, netwerk- en serviceclubs in Limburg samen tot nieuwe iniatieven komen. Door vervolgens gezamenlijk op te trekken, worden ze nog daadkrachtiger . Met als gevolg een krachtiger Limburg.(de Kracht van Limburg).

Ons doel

Per jaar willen we een initiatief mogelijk maken, waar Limburgse partijen zich aan kunnen verbinden. Zo versterken we samen Noord-, Midden- en Zuid-Limburg op maatschappelijk, cultureel en economisch gebied.

Ons doel voor 2023-2025:

  • Het organiseren van de dag van het Limburgse kind op 1 juni 2023 onder de slogan “de kracht van Meedoen”  Een jaarlijks terugkerend evenement op een bijzondere dag, waarop er in Limburg aandacht gevraagd wordt voor het welzijn van alle kinderen en jongeren in onze provincie. Het is belangrijk dat ook in Limburg alle kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen aan onze samenleving. Aan sport, cultuur en educatie. Aan nieuwe sociale netwerken. De kans om het beste uit zichzelf te halen  

Wie zijn wij?

Chantalle Kusters - Boels

Chantalle Kusters - Boels

Voorzitter

Roger Moonen

Roger Moonen

Penningmeester

Robert Loozen

Robert Loozen

Secretaris

Stan Kusters

Stan Kusters

Bestuurslid

Jasper Moonen

Jasper Moonen

Bestuurslid

Noah Moonen

Noah Moonen

Bestuurslid